دسته: مجله تانوما

تانوما رو بیشتر بشناسید

تانوما رو بیشتر بشناسید تانوما

تانوما، مخفف “تار نوری مخابرات ایران” برند تجاری اینترنت بر بستر فیبر نوری شرکت مخابرات محسوب میشود. در این سرویس از مرکز مخابراتی تا داخل خانه مشترک به صورت فیبر نوری کار شده است. که این عمل نویز پذیری و اختلال شبکه رو تا حدود بسیار زیادی از بین میبرد. فناوری مورد استفاده برای کاربر […]